{settings.product}

Synthetische brandstof op basis van kernenergie is een milieuvriendelijke optie

maart 2023 -

De productie van synthetische brandstof met behulp van kernenergie is een reële mogelijkheid. Dat blijkt uit een rapport ˚), dat de adviesbureaus Equilibrion en Nuclear Industry Association opstelden voor de Engelse regering en waarin de productie van synthetische brandstof op haar merites is beoordeeld. Een voordeel is, dat synthetische brandstof de rol van de fossiele kerosine, benzine en dieselolie naadloos kan overnemen, zonder dat aanpassing van de infrastructuur voor de distributie nodig is en zonder dat een netto emissie van CO2 plaatsvindt. Het is vooral van belang voor dat deel van de transportsector, waar elektrificatie ondoenlijk is. Dat betreft met name het goederentransport over een lange afstand, zowel per schip, als per vrachtwagen. Alsook het vervoer per vliegtuig. Tevens zou het soelaas bieden aan fabrikanten van sportauto’s. De overgang van deze sectoren op synthetische brandstof is nodig om in het jaar 2050 netto geen CO2 meer uit te stoten.

De technologie voor de grootschalige productie van synthetische brandstof is beschikbaar. Ze is gebaseerd op waterstof en CO2. Er is vanuit gegaan, dat de winning van de CO2 gebeurt door het te produceren uit de lucht of uit zeewater. Voor het proces is veel energie nodig. Net als voor de productie van de waterstof en net als voor het synthetiseren van de brandstof. De totale hoeveelheid energie is iets groter dan de hoeveelheid, die bij verbranding zou vrijkomen. Kerncentrales wekken alle benodigde energie op, zodat er geen emissie van broeikasgas optreedt.

De synthetische brandstof is veel milieuvriendelijker dan de overeenkomstige biobrandstof, waarvoor immers organisch materiaal nodig is. Tevens is, vanwege de beperkte beschikbaarheid van biologische grondstof, het potentieel van de biobrandstof kleiner dan dat van de synthetische brandstof.

Een praktijkvoorbeeld laat zien wat er voor de grootschalige productie van synthetische brandstof nodig is. Het vliegverkeer is verantwoordelijk voor 2% van de wereldwijde CO2-emissie. Het bijbehorende energiegebruik van de vliegtuigen was 14,5 Exajoule in het jaar 2019. Om die hoeveelheid energie met synthetische brandstof te produceren zou een kernvermogen van 1200 GWe nodig zijn. Dat is ongeveer driemaal het opgestelde vermogen van alle kerncentrales op aarde. Het voorbeeld toont de enorm grote uitdaging, waar we voor staan, als kernenergie in de toekomst een significante bijdrage moet leveren aan de wereldwijde CO2-reductie.

Het gebruik van een synthetische brandstof in een vliegtuig is geen unicum. De Royal Air Force en het bedrijf Zero Petroleum vestigden in 2021 een Guinness wereldrecord vanwege ’s werelds eerste succesvolle vlucht, die alleen van synthetische brandstof gebruik maakte.

In het rapport is ook vooruitgeblikt. De verwachting is, dat de markt voor synthetische brandstoffen $ 15,3 miljard zal bedragen in 2030 en zal toenemen tot $ 600 miljard in 2050. De conclusie is, dat Engeland bij uitstek geschikt is om de productie van de synthetische brandstoffen op te pakken. Engeland zou daardoor een vooraanstaande positie op de wereldmarkt voor synthetische brandstoffen verwerven.

Meer informatie:
https://www.niauk.org/synthetic-fuels/

˚) De titel van het rapport is: Synthetic Fuels: The Opportunity for Economy Scale Production of Synthetic Fuels from Nuclear Energy

Terug naar het nieuwsoverzicht