{settings.product}

Amerikaanse kerncentrale kreeg vergunde levensduurverlenging tot 80 jaar

december 2019 -

De kerncentrale Turkey Point kreeg van de Amerikaanse vergunningverlener NRC een bedrijfsvergunning tot een levensduur van 80 jaar. Turkey Point is de eerste Amerikaanse kerncentrale met zo’n lange vergunde levensduur. Bij NRC zijn nog twee van dergelijke vergunningaanvragen in behandeling. Dat betreft de centrales Surry en Peach Bottom. Van de centrale North Anna is zo’n aanvraag in voorbereiding. Volgens NRC zijn de eigenaars van een twintigtal kernreactoren van plan om hun centrales 80 jaar in bedrijf te houden.

Een nieuwe kernreactor krijgt in de Verenigde Staten een bedrijfsvergunning voor een periode van 40 jaar. Daarna is verlenging met een periode van 20 jaar mogelijk. Bijna alle Amerikaanse kerncentrales hebben al een vergunning voor 60 jaar, of zijn van plan er een aan te vragen. Voor verlenging tot 60 jaar moet de aanvrager aangeven, hoe de centrale veroudert en hoe hij de gevolgen daarvan beheerst. Voor verlenging tot 80 jaar is dat ook nodig, maar moet hij gedetailleerd aangeven wat de precieze gevolgen zijn van hoge stralingsdoses op de onderdelen van de reactor, de betonnen veiligheidsomhulling, de elektrische bekabeling en op de leidingen en pijpen. Vergunningverlening is uiteraard alleen mogelijk als de vergunningverlener er vertrouwen in heeft, dat het vereiste veiligheidsniveau gehandhaafd blijft.

De kerncentrale Turkey Point bestaat uit de eenheden 3 en 4. Het zijn allebei drukwaterreactoren met een vermogen van 729 MWe van de firma Westinghouse. De reactoren zijn eind 1972 respectievelijk half 1973 in bedrijf gesteld. Turkey Point-1 en -2 waren fossiele brandstof gestookte centrales, die inmiddels zijn ontmanteld. Turkey Point-5 is ook met fossiele brandstof gestookt, maar is nog wel in bedrijf. De kerncentrale ligt in het zuidelijke puntje van Florida aan de oostkust.

Meer informatie:

https://www.neimagazine.com/news/newsus-turkey-point-licensed-to-operate-for-80-years-7551852

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/news/2019/19-062.pdf

Terug naar het nieuwsoverzicht