{settings.product}

Finse EPR mag opstarten

december 2021 -

De Finse drukwaterreactor EPR kreeg van vergunningverlener STUK ˚) groen licht om op te starten. De eenheid heet Olkiluoto-3 en heeft een vermogen van 1600 MWe. Nog in 2021 wordt de reactor kritiek. Dat wil zeggen, dat er een zichzelf onderhoudende kettingreactie in plaatsvindt. De eerste elektriciteitsproductie is in januari 2022 en de commerciële bedrijfsfase gaat in juni 2022 in.

Het Finse consortium TVO ˚˚) was de allereerste, die een EPR bestelde. Voorzien was een sleutelklare levering voor een bedrag van € 2,5 miljard. De bouw begon in september 2005 en de aanvankelijk beoogde bouwtijd was vier jaar. Het project is geplaagd door veel grote problemen, die deels – vanwege de lange periode van stilstand in de bouw van kerncentrales – voortkwamen uit onervarenheid van de leverancier Areva en de onderaannemers. Daarnaast was de planning veel te optimistisch voor een eersteling, die bovendien een groter vermogen had dan alle kernreactoren, die ooit eerder zijn gebouwd. Door dit alles is de eenheid nu pas klaar, waarbij de bouwkosten zijn opgelopen tot € 6,6 miljard. De extra kosten komen voor een deel ten laste van de leverancier.

De EPR, ofwel de European Pressurized Reactor, is in de jaren negentig ontwikkeld door het Duitse bedrijf Siemens en het Franse Framatome. Thans is dat Areva. De ambitie was om een ongekend veilige kerncentrale te ontwerpen, die voldeed aan zowel de Duitse als de Franse veiligheidsvoorschriften.

Het ontwerp is ook door China gebouwd. Dat zijn de eenheden Taishan-1 en -2. Ze kwamen in 2018 en in 2019 in bedrijf na een bouwtijd van negen jaar. De kosten bedroegen € 4 miljard per stuk.

De Franse EPR, die in aanbouw is, heet Flamanville-3. Het project is eveneens geplaagd door grote problemen, die vooral samenhangen met veel slechte lasnaden in verschillende componenten. De aanvankelijke bouwkosten bedroegen € 3,3 miljard en zijn inmiddels opgelopen tot € 12,4 miljard. De bouwstart was eind 2007 en de reactor zal in 2023 in bedrijf komen.

Engeland bouwt twee EPR-eenheden. Dat zijn Hinkley Point C-1 en -2. De bouw van de eerste eenheid begon eind 2018. De eenheden kosten € 13 miljard per stuk. Volgens de planning is de inbedrijfname in 2026 en in 2027.

Frankrijk ontwikkelt inmiddels een vereenvoudigde versie van de EPR, die sneller is te bouwen en die ook goedkoper is. Het is de bedoeling, dat de Fransen daarvan een zestal zullen realiseren. Naar verwachting zal president Macron daarover weldra een besluit zal nemen.

Elders op deze website staat informatie over de eigenschappen van de EPR, die u kunt lezen door hier te klikken.

Meer informatie:
h:w/tvo.fi/olkiluoto3plantunithasbeengrantedpermissionforstartup

˚)   STUK: Säteilyturvakeskus
˚˚) TVO: Teollisuuden Voima Oyj

Terug naar het nieuwsoverzicht