{settings.product}

Een nieuw begin voor de Franse EPR

november 2019 -

De oorzaken van de grote vertraging en kostenoverschrijding bij de bouw van de Franse kerncentrale met drukwaterreactor, de EPR, die in Flamanville in aanbouw is, zijn onderzocht door Jean-Martin Folz, de voormalig bestuursvoorzitter van PSA-Peugeot-Citroën. Hij bood inmiddels zijn rapport aan aan Bruno Le Maire, de Franse minister van Economische Zaken. De bevinding is, dat het ontwerp goed is. Het probleem is echter, dat Frankrijk het bouwen van kerncentrales is verleerd, omdat er de afgelopen twintig jaar geen enkele is gebouwd. Het probleem speelt over de gehele linie. Het betreft het tekortschietende projectmanagement van een dergelijk complex project, het ontbrekend vakmanschap van de lassers, de kwaliteitscontrole van de lasnaden, de gebrekkige samenwerking tussen onderaannemers, etc. Dat het ontwerp deugt blijkt ook uit de Chinese ervaring. In China zijn onlangs in Taishan een tweetal EPRs gebouwd en in bedrijf genomen. Het verschil met Frankrijk is, dat China de afgelopen twintig jaar wel kerncentrales bleef bouwen. Niettemin is onderzoeker Folz er redelijk zeker van, dat Frankrijk na het debacle van Flamanville haar lesje heeft geleerd.
Oorspronkelijk had de EPR in Flamanville, die een vermogen heeft van 1630 MWe, in 2012 in bedrijf zullen komen. Zijn bouw startte in 2007. Naar verwachting zal hij eind 2022 klaar zijn. De aanvankelijk begrote investeringskosten bedroegen € 3,3 miljard. Inmiddels is dat opgelopen tot € 12,4 miljard.
Omstreeks half oktober 2019 publiceerde de Franse krant Le Monde een brief van Bruno Le Maire aan Jean-Bernard Levy, de bestuursvoorzitter van het elektriciteitsbedrijf EdF. In deze brief vroeg de minister aan EdF er rekening mee te houden rond 2035 een drietal kerncentrales op aparte vestigingsplaatsen in het land te realiseren, die  elk bestaan uit twee eenheden. De brief deed het nodige stof opwaaien, omdat een officieel besluit vooralsnog niet aan de orde is. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om van overheidswege in de zomer van 2021 zo’n bouwbesluit te nemen. De minister gaf onlangs aan het besluit te willen uitstellen  tot na de presidentsverkiezingen van april 2022 en mogelijk zelfs tot na de ingebruikneming van de EPR in Flamanville.

Meer informatie:
https://www.euractiv.com/section/energy/news/the-report-that-could-relaunch-frances-nuclear-sector/

Terug naar het nieuwsoverzicht