{settings.product}

IAEA op klimaattop

december 2015 -

Nucleaire wetenschap en technologie in de strijd tegen de klimaatverandering

Ook het Internationaal Atoomagentschap van de VN (IAEA) laat van zich horen op de Klimaattop in Parijs die van 30 november tot 11 december wordt gehouden. Zo zal er in het tentoonstellingsgedeelte van One UN een presentatie 'Sustainable Industries en Energy' te zien zijn en zijn er diverse side-events waaronder een lezing getiteld 'Why the Climate needs Nuclear Energy’.

Nucleaire wetenschap kan een belangrijke rol spelen bij de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering, en daarnaast ook gemeenschappen helpen om zich aan de omstandigheden die door een veranderend klimaat zijn veroorzaakt. Zo werkt de IAEA samen met onderzoekers uit de hele wereld modellen uit die helpen bij het voorspellen van het toekomstige klimaat en inzicht bieden over de verzuring van de oceanen. Ook ondersteunt het atoomagentschap landen bij de ontwikkeling van nieuwe gewassen die bestand zijn tegen droogte en andere extreme omstandigheden. Nucleaire technologie wordt daarnaast ingezet om in landen en gebieden die kampen met droogte de beperkte watervoorraden verantwoord te beheren.

Belangrijke rol

Overheden wereldwijd zijn al langere tijd eens met de doelstelling om 2°C als bovengrens aan te houden voor de stijging van de gemiddelde temperatuur in de 21ste eeuw. Om dit doel te bereiken moet volgens de UNFCCC (United Nations Framework Convention for Climate Change) de stijgende mondiale uitstoot worden gestopt en verlaagd. Tegelijkertijd wordt het noodzakelijk om economische groei los te koppelen van de uitstoot van broeikasgasemissies. Wereldwijd is iedereen het er over eens dat de wereldwijde duurzame ontwikkeling in de toekomst afhankelijk is van het aanbod van energiediensten en de toegang tot schone energie voor iedereen.
"Veel landen verwachten dat kernenergie in de komende decennia een belangrijke rol in hun energiemix zal spelen. Het is één van de laagste emitters van koolstofdioxide onder de energiebronnen wanneer je de emissies door de volledige levenscyclus bekijkt", aldus Yukiya Amano, directeur-generaal van de IAEA. "Het is belangrijk dat de bijdragen worden erkend die de nucleaire wetenschap en technologie leveren bij het bestrijden van klimaatverandering,” verklaarde hij tijdens de United Nations Sustainable Development Summit 2015 die in september dit jaar in New York werd gehouden. Kernenergie kan een belangrijke rol spelen in nationale strategieën om klimaatverandering te beperken. Maar ook om binnen de 2°C temperatuurstijging te blijven en daarmee de mondiale transformatie te bereiken van lage emissie in combinatie met een klimaatveerkrachtige economie.

Bron: https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-participates-cop21-one-un-climate-action

Lees meer in het IAEA- rapport: Climate Change and Nuclear Power 2015
En de OECD/NEA website hier.

Terug naar het nieuwsoverzicht