{settings.product}

Materiaaltests voor gesmolten zout reactor in HFR/Petten

februari 2019 -

Het Amerikaanse bedrijf Terrestrial Energy ontwikkelt een gesmolten zout reactor. Hij heet IMSR (Integral Molten Salt Reactor) en hij heeft een vermogen van ongeveer 200 MWe. Voor de beproeving van de materialen in de reactorkern van IMSR hebben Terrestrial Energy en NRG een overeenkomst getekend. De tests zullen plaatsvinden in de HFR (Hoge Flux Reactor) in Petten. De IMSR is een nieuw type kernreactor met inherent veilige eigenschappen. Kenmerkend is, dat de splijtstof is opgelost in een gesmolten zout. Deze oplossing stroomt door de reactorkern, die bestaat uit een moderator van grafiet. Het grafiet remt de neutronen af, zodat de reactor kritiek is. Er vindt een kettingreactie plaats, als ook warmteproductie. De opgewarmde oplossing stroomt vervolgens naar een warmtewisselaar en staat daarin haar warmte af. Een kleine voorloper van IMSR was de MSRE (Molten Salt Reactor Experiment), die een thermisch vermogen had van 7,4 MW en die tussen 1965 en 1969 draaide in het onderzoekcentrum te Oak Ridge in de Verenigde Staten. Terrestrial Energy verwacht de eerste IMSR voor 2030 op de markt te brengen.
Meer informatie:
https://www.terrestrialenergy.com/2019/02/terrestrial-energy-engages-nrg-for-materials-testing-at-petten-experimental-reactor/

Terug naar het nieuwsoverzicht