{settings.product}

Vattenfall wint proces om schadeloosstelling kerncentrales van Bondsregering

december 2020 -

Het Zweedse elektriciteitsbedrijf Vattenfall is (mede)eigenaar van de Duitse kerncentrales Brunsbüttel, Krümmel en Mülheim-Kärlich. Op last van de Duitse regering zijn deze drie – van de in totaal zeven – vrij oude kerncentrales na het ongeluk in Fukushima in 2011 gesloten. Een zevental nieuwere mochten langer doordraaien. De snelle sluiting van de zeven oudere centrales is vastgelegd in het 13de amendement op de Duitse kernenergiewet. Tevens is daarin van overheidswege de schadeloosstelling geregeld. Vattenfall, een van de getroffen eigenaars, was het niet eens met de hoogte van de geboden schadevergoeding en vochten haar aan bij het constitutionele hof °), de Duitse Raad van State. Het punt was, dat de eigenaars hun recht om nog een bepaalde hoeveelheid elektriciteit met de oude kerncentrales te produceren, dat in het 11de amendement is vastgelegd,  op politieke gronden kwijt raakten en daarvoor onvoldoende financiële compensatie kregen. Het constitutionele hof stelde in 2016 de Bondsregering in het ongelijk en droeg haar op een betere compensatieregeling te maken. Die kwam er in 2018 in de vorm van het 16de amendement. Als enig benadeeld elektriciteitsbedrijf vocht Vattenfall ook de nieuwe regeling aan bij het constitutionele hof. In november 2020 deed het hof uitspraak, die er op neer komt, dat op procedurele gronden het 16de amendement niet in werking is getreden en dat de erin voorziene compensatie wederom onvoldoende is. Te meer omdat productierechten van de stilgelegde kerncentrales, waaronder die van Vattenfall, zijn overgegaan op de eigenaars van relatief nieuwe  kerncentrales, die daardoor langer open mochten blijven. In reactie op het vonnis liet de Duitse regering weten met een betere regeling te zullen komen. Volgens de herziene kernenergiewet moeten eind 2022 alle kerncentrales in Duitsland zijn stilgelegd.

Vattenfall procedeerde niet alleen bij het Duitse constitutionele hof tegen besluit van de regering de kerncentrales voortijdig stil te leggen, maar ook bij het Internationaal Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen °°) in Washington DC (VS). Dat proces loopt nog en de Duitse regering informeerde de Bondsdag onlangs aan de proceskosten al € 21,7 miljoen kwijt te zijn. Vattenfall eist als schadevergoeding een bedrag van enkele miljarden euro’s van de Duitse regering. De andere gedupeerde elektriciteitsbedrijven zijn: EnBW, E.ON en RWE.

Meer informatie:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-098.html
https://www.bmu.de/pressemitteilung/beschluss-des-bundesverfassungsgerichts-zum-sechzehnten-gesetz-zur-aenderung-des-atomgesetzes/

°)   Bundesverfassungsgericht
°°) International Centre for Settlement of Investment Disputes

Terug naar het nieuwsoverzicht