{settings.product}

EU beziet financiering van nieuwe kerncentrales

februari 2019 -

Een Europese conferentie was onlangs gewijd aan de financiering van CO2-vrije energiebronnen. Dat was inclusief nieuwe kerncentrales. De algemeen directeur van het Roemeense elektriciteitsbedrijf Nuclearelectrica attendeerde er op, dat de Europese Unie investeringen in nieuwe kerncentrales kan bevorderen door financieringsvormen toe te laten, die al gebruikelijk zijn voor andere CO2-vrije technologieën. Hij zei, dat hem was gebleken, dat banken en andere financiële instellingen in toenemende mate geïnteresseerd zijn in investeringen in de nucleaire industrie, maar dat het verstandig zou zijn om de modellen voor de financiering van nieuwe kerncentrales te herzien. Nuclearelectrica kent de problematiek uit eigen ervaring vanwege de uitbreiding van de kerncentrale Cernavoda met de eenheden 3 en 4 van het type CANDU. Ook andere voormalig Oost-Europese landen, met name Polen en Bulgarije, worstelen met deze problematiek voor het vinden van financiering van nieuw kernvermogen. In Engeland speelt het probleem eveneens, zoals blijkt uit het feit, dat Hitachi onlangs het bouwplan van de nieuwe kerncentrale in Wylfa tegenhield en Toshiba die in Moorside. Een mogelijke oplossing zou de financiering kunnen zijn volgens het RAB-model (Regulated Asset Base). Normaliter vindt de financiering van een kerncentrale plaats volgens het kostenplusmodel. Dat komt er op neer, dat een toekomstige eigenaar alle kosten terugbetaalt aan zijn geldschieter, plus een extra bedrag vanwege het rendement op de investering. Dat rendement is hoger bij een groter financieel risico. Een andere mogelijkheid is om het rendement te baseren op de activa, ofwel de bezittingen  op de balans. Het RAB-model is relatief nieuw. Het betreft een contract tussen de betrokken partijen,  investeerder en leverancier , waarbij de overheid rugdekking geeft. Voorafgaande aan het projectbegin zijn de kosten en de winst bepaald en vastgelegd. Gewijzigde omstandigheden leiden  tot aanpassing, die de overheid dient goed te keuren. Het RAB-model is voor civiele projecten al toegepast in Engeland en de eigen verantwoordelijkheid van private investeerders blijft bestaan. De Engelse regering kondigde aan om het RAB-model op zijn merites te bezien ten einde de genoemde twee bouwprojecten vlot te trekken. In feite komt het RAB-model er op neer, dat de investeerder zeker is van een vast rendement van zijn investering, waarbij niet de investeerder, maar de consument het financiële risico draagt. In elk geval kan de Europese Unie bevorderen, dat de lidstaten kiezen voor een adequaat  financieringsmodel.
Meer informatie:
https://www.globaldata.com/regulated-asset-base-model-for-financing-of-nuclear-power-plants-may-help-arrest-the-waning-investor-interest-in-the-nuclear-industry-in-the-uk-says-globaldata/

Terug naar het nieuwsoverzicht