{settings.product}

IEA: International Energy Agency, dat deel uitmaakt van de OESO

Zie de KernVisie nieuwsberichten met titels: “IEA ziet te lage investeringen in kernenergie voor duurzame energievoorziening”, “IEA ziet te weinig kernenergie voor duurzame energievoorziening” en “Kernenergie in IEA’s wereldenergieoverzicht en in aanvulling taxonomie EU” van respectievelijk 28 mei 2019, 22 juni 2020 en 26 april 2021 door op de desbetreffende titel te klikken.

Het Internationale Energie Agentschap (IEA), dat deel uitmaakt van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) deed in 2019 een studie naar de wereldwijde investeringen in het energiesysteem, die is getiteld: “World Energy Investment 2019”. Het betreft investeringen zowel in exploratie en productie van olie en gas, als in elektriciteitsproductie. Niet alleen keek IEA naar de investeringen in 2018 ten opzichte van voorgaande jaren, maar ook ten opzichte van benodigde investeringen voor het realiseren van een duurzame energievoorziening, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs. Voor de toekomstige duurzame energievoorziening zouden de investeringen in kernenergie echter met 40% moeten toenemen.

IEA houdt ook de mondiale ontwikkelingen op energiegebied in de gaten. Het maakt daartoe jaarlijks de:

  • Global Energy Review, een rapport over het huidig wereldenergiegebruik;
  • World Energy Outlook, een rapport, waarin de verwachtingen voor het energieverbruik voor de komende jaren staan.

Die rapporten gaan ook in op de milieubelasting, waaronder de CO2-emissie.

Door de grote toename van het gebruik van steenkool, met name in China, neemt wereldwijd de CO2-emissie in 2021 ten opzichte van het jaar ervoor met 5% toe, na in 2020 met 5,8% te zijn gedaald. De totale emissie komt in 2021 uit op 31,5 miljard ton en de concentratie CO2 in de lucht op 412,5 ppm. Dat is 50% hoger dan het pre-industriële niveau.

IEA maakte voorts een scenario, hoe we de verplichtingen op het gebied van de CO2-emissie uit het klimaatakkoord van Parijs het beste kunnen halen. Die verplichtingen, waaraan de Europese landen gebonden zijn, komen neer op een reductie van de CO2-uitworp van 40% in het jaar 2030 ten opzichte van 1990. IEA schatte in 2016, welke ontwikkeling en uitbreiding nodig is op een 45-tal technologische gebieden, waaronder dat van de kernenergie. In de tussentijdse evaluatie van 2020 constateert IEA, dat slechts een zevental technologieën op schema liggen, waaronder zonnestroom, bio-energie, elektriciteitsopslag en elektrische auto’s. De overige lopen achter en kernenergie zelfs ver.

Meer informatie staat in de KernVisie bovenstaande nieuwsberichten. De rapporten van IEA zijn via deze nieuwsberichten te vinden.

Nieuws
Oostwest samenwerking op gebied van kleine modulaire snelle reactor
maandag 20 mei 2024

Oostwest samenwerking op gebied van kleine modulaire snelle reactor

ARC Clean Technology Inc, de Zuid-Koreaanse reactorleverancier Korea Hydro & Nuclear Power Co (KHNP) en het Canadese ele...
Lees verder
De Verenigde Arabische Emiraten willen nog een kerncentrale met vier eenheden
maandag 13 mei 2024

De Verenigde Arabische Emiraten willen nog een kerncentrale met vier eenheden

Het persbureau Reuters berichtte, dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) serieus van plan zijn om een tweede kerncent...
Lees verder