{settings.product}

IAEA: Internationaal Atoom Energie Agentschap, dat deel uitmaakt van de VN

Zie het KernVisie nieuwsbericht met de titel: “IAEA ziet duurzame energievoorziening alleen met fors meer kernenergie” van 22 oktober 2019 door op de titel te klikken.

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) in Wenen is onderdeel van de Verenigde Naties en vormt een wereldwijd platform voor nucleaire technologie, inclusief nucleaire veiligheid.

IAEA maakt elke paar jaar een rapport met toekomstprojecties van het wereldwijde energiegebruik. In 2019 verscheen het rapport met de projecties tot 2050. Daaruit blijkt dat zonder een grote toename van het aandeel kernenergie in de komende jaren de wereld een duurzame energievoorziening moeilijk zal kunnen realiseren. Te meer, omdat wereldwijd de vraag naar elektriciteit sterk zal toenemen, vanwege de voortschrijdende elektrificatie. De 39-ste uitgave van het rapport “Energie-, Elektriciteit- en Kernenergieschattingen tot 2050” bevat een tweetal scenario’s.  In het lage scenario neemt het aandeel kernenergie in 2030 met 8% af en in 2050 met 6%. In het hoge scenario is er in 2030 een toename met 25% en in 2050 met 80%. Bij de opstelling van de scenario’s hield IAEA rekening met het feit, dat een aanzienlijke hoeveelheid nieuw vermogen nodig is ter compensatie van de stilleggingen van kernreactoren als gevolg van veroudering, ondoelmatigheid en andere redenen. De verkenning tot 2050 bevat gedetailleerde mondiale trends per regio voor de ontwikkeling van het elektriciteitsproductievermogen.

Het rapport is via het bovenstaande nieuwsbericht te vinden.

Nieuws
Aanleg tunnels in 's werelds eerste eindberging van start in Finland
dinsdag 15 juni 2021

Aanleg tunnels in 's werelds eerste eindberging van start in Finland

In Finland is begonnen met het aanleggen van een vijftal tunnels in de eindberging van uitgeputte splijtstofelementen. E...
Lees verder
Frans parlementair bureau ziet voordelen kernenergie bij waterstofproductie
dinsdag 08 juni 2021

Frans parlementair bureau ziet voordelen kernenergie bij waterstofproductie

De Franse regering heeft sinds 2018 een beleid ontwikkeld om het gebruik van waterstof te bevorderen. De productie ervan...
Lees verder