{settings.product}

IAEA: Internationaal Atoom Energie Agentschap, dat deel uitmaakt van de VN

Zie de KernVisie nieuwsberichten met de titels: “IAEA ziet duurzame energievoorziening alleen met fors meer kernenergie” van 22 oktober 2019 en “IAEA wijst de weg naar mondiale netto emissie van nul” van 8 november 2021 door op de desbetreffende titel te klikken.

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) in Wenen is onderdeel van de Verenigde Naties en vormt een wereldwijd platform voor nucleaire technologie, inclusief nucleaire veiligheid.

Het rapport: “Energie-, Elektriciteit- en Kernenergieschattingen tot 2050”:
IAEA maakt elke paar jaar een rapport met toekomstprojecties van het wereldwijde energiegebruik. In 2019 verscheen het rapport met de projecties tot 2050. Daaruit blijkt dat zonder een grote toename van het aandeel kernenergie in de komende jaren de wereld een duurzame energievoorziening moeilijk zal kunnen realiseren. Te meer, omdat wereldwijd de vraag naar elektriciteit sterk zal toenemen, vanwege de voortschrijdende elektrificatie. De 39-ste uitgave van het rapport “Energie-, Elektriciteit- en Kernenergieschattingen tot 2050” bevat een tweetal scenario’s.  In het lage scenario neemt het aandeel kernenergie in 2030 met 8% af en in 2050 met 6%. In het hoge scenario is er in 2030 een toename met 25% en in 2050 met 80%. Bij de opstelling van de scenario’s hield IAEA rekening met het feit, dat een aanzienlijke hoeveelheid nieuw vermogen nodig is ter compensatie van de stilleggingen van kernreactoren als gevolg van veroudering, ondoelmatigheid en andere redenen. De verkenning tot 2050 bevat gedetailleerde mondiale trends per regio voor de ontwikkeling van het elektriciteitsproductievermogen.

Het rapport: “Kernenergie voor een wereld met een netto emissie van nul”:
Voorafgaande aan COP26 publiceerde IAEA een rapport met de voormelde titel. Het rapport bevat een routekaart met aanbevelingen op welke wijze dankzij kernenergie de emissie van CO2 in het jaar 2050 naar nul kan. Volgens het rapport zal dat zonder kernenergie niet lukken. De routekaart geeft inzicht in het mogelijke verloop van deze transitie, die is gebaseerd op de beste praktijkervaringen van een aantal landen. Er staan daartoe beschrijvingen in het rapport van de situatie op kernenergiegebied in een negental landen, met name . Canada, China, Engeland, Finland, Frankrijk, Japan, Polen, Rusland en de VS. Uiteraard is het van groot belang, dat de bestaande kerncentrales zoveel mogelijk open blijven. Daarvoor is soms levensduurverlenging nodig. IAEA becijferde, dat de komende decennia een verlenging van 40 naar 60 jaar zo’n 90 tot 95 GWe scheelt. Verder is in het rapport aandacht besteed aan de wijze, waarop kernenergie en duurzame energiebronnen het beste samen kunnen gaan. IAEA ziet dat als de sleutel tot succes in 2050. Voorts raadt IAEA een aantal concrete acties aan om de toepassing van kernenergie te versnellen. Te weten:

  1. Pas beprijzing toe van CO2, naast een waardering van de energiebronnen, die weinig CO2 uitstoten;
  2. Investeer in CO2-arme energiebronnen op basis van een objectief en technologieneutraal kader;
  3. Zorg voor marktwerking, toezicht, vergunningverlening en politieke waardering, zodat de bijdrage van kernenergie aan een betrouwbare energievoorziening tot haar recht komt;
  4. Vergroot de investeringen van overheidswege en ondersteun private investeringen, inclusief die in levensduurverlenging;
  5. Bevorder een gediversificeerde elektriciteitsvoorziening om klimaatrisico’s te beperken, als ook om haar continuïteit en kwaliteit te verhogen.

De rapporten zijn via het bovenstaande nieuwsberichten te vinden.

Nieuws
Kamerbrieven:  Projectaanpak nieuwbouw, vergunningskader SMR en benchmark Borssele
maandag 15 april 2024

Kamerbrieven: Projectaanpak nieuwbouw, vergunningskader SMR en benchmark Borssele

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, die verantwoordelijk is voor de nucleaire veiligheid in ons l...
Lees verder
Google, Microsoft en staalgigant samen in emissievrije stroomtechniek incl kernenergie
maandag 08 april 2024

Google, Microsoft en staalgigant samen in emissievrije stroomtechniek incl kernenergie

Google, Microsoft en het Amerikaanse staalbedrijf Nucor Corporation zijn volgens eigen zeggen ’s werelds grootste elek...
Lees verder