{settings.product}

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, de onderzoekinstelling van EU

Zie het KernVisie nieuwsbericht met de titel: “Kernenergie in IEA’s wereldenergieoverzicht en in aanvulling taxonomie EU” van 26 april 2021 door op de titel te klikken.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) is de eigen onderzoekinstelling van de EU. Het bestaat uit afzonderlijke instituten in onder andere Ispra (Italië), Karlsruhe (Duitsland), Mol (België), Petten (Nederland) en Sevilla (Spanje). Enkele van die instituten staan ten dienste van Euratom en doen onderzoek op het gebied van de kernenergie.

Om het gebruik van duurzame energie te bevorderen heeft de Europese Commissie de officiële mededeling “COM(2021)188 final” gepubliceerd, die de taxonomie van duurzame investeringen bevat. Taxonomie is in het jargon van de Europese Unie een verzameling van milieuvriendelijke economische activiteiten. Het begrip is ontleend aan de biologie, waar het de betekenis heeft van het maken van een systematische classificatie van organismen. De Commissie wil met de taxonomieregelgeving de duurzame economische groei bevorderen, als ook de overgang naar een economie, die weinig CO2 uitstoot en die grondstoffen doelmatig gebruikt. De regelgeving is ook voor de Europese Centrale Bank van belang. In die groene taxonomie is op basis van criteria bepaald of een economische activiteit c.q. een gebruikte energiebron milieuvriendelijk is of niet. De taxonomie is van belang voor de ondersteuning door de Unie en de Europese Centrale Bank van de uitbreiding van de duurzame energiebronnen.

De Commissie toonde zich onzeker of kernenergie wel in de groene taxonomie past en vroeg daarom aan GCO om een wetenschappelijk onderbouwde toetsing aan de criteria. In het rapport stelt GCO vast, dat kernenergie geen significante bedreiging vormt voor mens en milieu. Wat de niet-radiologische effecten betreft, dat is inclusief de grootte van de CO2-emissie per kWh, is kernenergie vergelijkbaar met waterkracht en andere hernieuwbare energiebronnen. Het rapport gaat diep in op de mogelijke milieueffecten van het radioactief afval en op het beheer en de opslag daarvan. Het rapport is getiteld: “Technical assessment of nuclear energy with respect to the ‘do no significant harm’ criteria of Regulation (EU) 2020/852 (‘Taxonomy Regulation’)”.

Het rapport van GCO, de officiële mededeling van de Europese Commissie en de gehanteerde criteria voor de groene taxonomie zijn via het bovenstaande nieuwsbericht te vinden.

Nieuws
Kamerbrieven:  Projectaanpak nieuwbouw, vergunningskader SMR en benchmark Borssele
maandag 15 april 2024

Kamerbrieven: Projectaanpak nieuwbouw, vergunningskader SMR en benchmark Borssele

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, die verantwoordelijk is voor de nucleaire veiligheid in ons l...
Lees verder
Google, Microsoft en staalgigant samen in emissievrije stroomtechniek incl kernenergie
maandag 08 april 2024

Google, Microsoft en staalgigant samen in emissievrije stroomtechniek incl kernenergie

Google, Microsoft en het Amerikaanse staalbedrijf Nucor Corporation zijn volgens eigen zeggen ’s werelds grootste elek...
Lees verder