{settings.product}

Aurora

Type: SMR FBR, Snelle Kweekreactor – VS

Zie de KernVisie nieuwsberichten met titel: “Hybride elektriciteitsproductie-eenheid met microreactor vraagt vergunning aan“ van 24 maart 2020 en “VS ontwikkelt revolutionaire kerntechniek voor opwerken en kweekreactor” van 4 april 2022 door op de datum te klikken.

Achtergrondinformatie:

Aurora is de naam van een eenheid voor de productie van elektriciteit, die bestaat uit de combinatie van zonnecellen en een microreactor. Aurora was ook de Romeinse godin van de dageraad. De kernreactor van Aurora heeft een vermogen van slechts 1,5 MWe. Desgewenst kan hij ook warmte leveren. De reactorkern is ondergronds geplaatst. De koeling van de reactorkern vindt plaats met hittepijpen (Engels: heat pipes), die de warmte in een warmtewisselaar overdragen aan een secundair systeem. Dat systeem bevat superkritisch CO2, die een kleine turbine aandrijft. Aurora is een snelle reactor. Dat wil zeggen dat de neutronen, die bij splijting vrijkomen, direct en onafgeremd, vanwege het ontbreken van een moderator, een volgende splijting teweegbrengen. De toegepaste splijtstof heet HALEU, dat bestaat uit laagverrijkt uranium met een verrijkingspercentage van minder dan 20%. De reactor kan draaien op opgewerkt en herverrijkt uranium afkomstig van een lichtwaterreactor en is bij uitstek geschikt om langlevend radioactief afval c.q. actiniden op te branden. De ontwikkelaar claimt, dat hij inherent veilig is, vanwege zijn negatieve temperatuurcoëfficiënt, vanwege zijn lage vermogen, als ook omdat er zich geen water bij de kern bevindt en omdat er geen pompen en afsluiters in het primair systeem zitten. Gelet op de toegepaste techniek ligt de conversiefactor om en nabij de één. Dat betekent, dat voor elke atoomkern, die splijt, er door het overschot aan neutronen gemiddeld één nieuw splijtstofatoom ontstaat door de vangstreactie van uranium-238. Door radioactief verval ontstaat vervolgens het splijtbare plutonium-239. Door de ingroei van plutonium gaat de conversiefactor omhoog. De reactor krijgt daardoor meer en meer de eigenschappen van een kweekreactor, zodat periodiek splijtstofwisselen niet nodig is. De reactor produceert onafgebroken energie gedurende een periode van twintig jaar. In deze periode bespaart Aurora in vergelijking met een dieselaggregaat één miljoen ton CO2. Voorts is er weinig informatie beschikbaar over Aurora. Mogelijk heeft dat een strategische reden.

Stand van de ontwikkeling:

Oklo Inc is de firma uit Silicon Valley, CA, die Aurora ontwikkelt. Zij kreeg in december 2019 toestemming om een proefreactor te bouwen op het terrein van INL (Idaho National Laboratory). In februari 2020 vroeg Oklo Inc een gecombineerde bouw- en bedrijfsvergunning aan bij de Amerikaanse vergunningverlener NRC. Oklo Inc verwacht, dat de met Aurora opgewekte elektriciteit betaalbaar, betrouwbaar en schoon zal zijn.

Nieuws
Oostwest samenwerking op gebied van kleine modulaire snelle reactor
maandag 20 mei 2024

Oostwest samenwerking op gebied van kleine modulaire snelle reactor

ARC Clean Technology Inc, de Zuid-Koreaanse reactorleverancier Korea Hydro & Nuclear Power Co (KHNP) en het Canadese ele...
Lees verder
De Verenigde Arabische Emiraten willen nog een kerncentrale met vier eenheden
maandag 13 mei 2024

De Verenigde Arabische Emiraten willen nog een kerncentrale met vier eenheden

Het persbureau Reuters berichtte, dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) serieus van plan zijn om een tweede kerncent...
Lees verder