{settings.product}

WEC: World Energy Council, Wereldwijde vereniging van energiebedrijven

Zie het KernVisie nieuwsbericht met de titel: “WEC verwacht toename van kernenergie vanwege energietransitie” van 30 september 2019 door op de titel te klikken.

World Energy Council (WEC) is een wereldwijd platform, waarop vertegenwoordigers van de drieduizend deelnemende energiebedrijven elkaar ontmoeten. Het is opgesplitst in nationale afdelingen. Voor ons land is dat de Wereld Energie Raad Nederland. WEC stelde in 2019 het rapport: “The Future of Nuclear – Diverse harmonies in the Energy Transition” op. In dat rapport zijn  een drietal scenario’s voor de periode tot 2060 vermeld. Aan die scenario’s liggen een achttiental interviews met vooraanstaande energiedeskundigen van over de gehele wereld ten grondslag. In alle drie de scenario’s speelt kernenergie een belangrijke rol en het opgestelde productievermogen aan kerncentrales stijgt in alle drie scenario’s. In 2015 bedroeg het opgestelde kernvermogen 407 GWe en zijn aandeel in de stroomproductie 11%. WEC ziet elk scenario’s als een vorm van muziek en noemde ze respectievelijk “Onvoltooide Symfonie”, “Moderne Jazz” en “Hard Rock”. In deze scenario’s groeit het kernvermogen respectievelijk tot 1103, 620 en 696 GWe en wijzigt zijn aandeel in 13½ %, 8 % en 12½ %. De verschillen in de percentages zijn veroorzaakt, doordat de elektriciteitsproductie in het ene scenario tot 2060 harder groeit dan in het andere. Elk scenario is gebaseerd op een ander wereldbeeld. In het scenario “Onvoltooide Symfonie” overheerst een gecoördineerde en duurzame economische groei, die op weg is naar een toekomst met een lage CO2-emissie. Op het gebied van de kernenergie vindt levensduurverlenging en nieuwbouw van conventionele kerncentrales plaats, naast de ontwikkeling van nieuwe kerntechniek, zoals Generatie-IV-reactoren, kleine modulaire reactoren en drijvende kerncentrales. Aan “Moderne Jazz” ligt een in digitaal opzicht gespleten wereld ten grondslag, die echter wel innovatief en marktgedreven is. “Hard Rock” houdt rekening met de gevolgen van een vrij zwakke en weinig duurzame economische groei, veroorzaakt door de alom naar binnen gerichte nationalistische politiek. In de opkomende markten vindt nog wel de bouw van nieuwe kerncentrales plaats, maar het Westen streeft vooral levensduurverlenging na.

Het rapport is via het bovenstaande nieuwsbericht te vinden.

Nieuws
De regering ontvouwt haar uitbreidingsplannen kernenergie
maandag 04 juli 2022

De regering ontvouwt haar uitbreidingsplannen kernenergie

Minister Jetten van Klimaat en Energie stuurde op 1 juli 2022 een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de te nemen stap...
Lees verder
De regering reserveert 5 miljard euro voor de bouw van 2 kerncentrales
vrijdag 24 juni 2022

De regering reserveert 5 miljard euro voor de bouw van 2 kerncentrales

Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft begin juni 2022 het “Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat” naar de Kamer ge...
Lees verder