{settings.product}

NIA: Nuclear Industry Association, Engelse industriële studiegroep

Zie het KernVisie nieuwsbericht met de titel: “Engelse blauwdruk voor goedkope kernenergie ” van 8 september 2020 door op de titel te klikken.

Nuclear Industry Association (NIA), een Engelse industriële studiegroep, deed een studie naar de mogelijkheden om de investeringskosten van kerncentrales te verlagen. Het rapport heet: “Nuclear New Build Cost Reduction”. Aan de studie ligt een analyse van 530 bouwprojecten in tal van landen te grondslag.

Rond 2030 zullen alle bestaande Engelse kerncentrales, op één na, zijn stilgelegd. De Engelse industrie is vol vertrouwen, dat de toepassing van de aanbevelingen van het rapport en de uitvoering van het bestaande pro-kernenergiebeleid, de weg vrij maakt voor de bouw van 10 GWe aan nieuwe kerncentrales, waarbij de eenheden van de in aanbouw zijnde Hinkley Point C niet zijn meegerekend. NIA wijst er op, dat kernenergie naast duurzame energiebronnen, nodig is om in 2050 de CO2-uitstoot in Engeland tot nul te reduceren. Bovendien leidt de bouw van die voorziene kerncentrales tot duizenden nieuwe hoogwaardige banen en betere economische omstandigheden voor Engeland. De bouwkosten van kerncentrales zijn immers wel hoog, maar de operationele kosten van de elektriciteitsproductie juist laag. Bovendien is de productie niet afhankelijk van wat voor weer het is.

Het rapport gaat ook in op een nieuw financieringsmodel, dat het financiële risico van de bouw beheersbaar houdt en daardoor de uiteindelijke opwekkingskosten omlaag brengt. Elementen van dat model zijn om de kapitaalskosten te verminderen en om een vrij grote groep van financiers te betrekken bij de investering. Aan het model ligt een monitor met 14 sleutelfactoren ten grondslag. Dat maakt het voor ontwikkelaars, investeerders en regering mogelijk om de bouw te monitoren, opkomende financiële risico’s snel te signaleren en de projectleiding tijdens de bouw daarop aan te spreken.

Het rapport is via het bovenstaande nieuwsbericht te vinden.

Nieuws
Polen besluit: Kern er in; Kolen er uit
dinsdag 14 september 2021

Polen besluit: Kern er in; Kolen er uit

De beleidsnota, die de Poolse regering publiceerde, beoogt de elektriciteit uit kolencentrales te vervangen door die uit...
Lees verder
Gesteggel over opname van kernenergie in Europese taxonomie
dinsdag 07 september 2021

Gesteggel over opname van kernenergie in Europese taxonomie

De groene taxonomie ligt ten grondslag aan de “Green Deal”, het Europese programma, dat de reductie van broeikasgass...
Lees verder