{settings.product}

MIT: Massachussetts Institute of Technology, Technische universiteit in VS

Zie het KernVisie nieuwsbericht met de titel: “Kernenergie essentieel voor ontkoling aldus MIT” van 10 september 2018 door op de titel te klikken.

Het Massachussetts Institute of Technology (MIT) is de wereldberoemde technische universiteit in Cambridge in de Verenigde Staten. Onder haar leiding is een studie uitgevoerd, die is getiteld: "The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World". Deze studie bevat de conclusie, dat de toepassing van kernenergie essentieel is voor de grootschalige reductie van de CO2-uitworp. Het doel van deze studie is om een leidraad te zijn voor onderzoekers en beleidsmedewerkers, die betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding om de CO2-uitworp sterk te verminderen in een wereld, waarin het energiegebruik fors toeneemt. De opstellers stellen, dat het voor de uitbreiding van het aantal kerncentrales nodig zal zijn om specifiek nieuw beleid, inclusief bijbehorende businessmodellen te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast is innovatie bij de bouw van kerncentrales nodig. Alleen zo zullen nieuwe kerncentrales op economische wijze elektriciteit produceren. Ze attenderen er op, dat de huidige CO2-uitworp van elektriciteit, die is geproduceerd met fossiele brandstof, ongeveer 500 gram per kWh bedraagt, terwijl de doelstelling voor 2050 nog slechts 50 gram per kWh is. Ze geven aan welke extra bijdrage aan de CO2-reductie kernenergie kan leveren bovenop de reeds bestaande duurzame energiebronnen. Zonder kernenergie stijgen de kosten van vergaande CO2-reductie sterk. De toename van het aantal kerncentrales is de afgelopen jaren niet alleen geremd door de hoge kosten, maar ook door de maatschappelijke bezorgdheid over de gevolgen van kernongevallen. Op grond hiervan hechten de opstellers van de studie een groot belang aan reactorontwerpen, die passief en inherent veilige kenmerken hebben. Afzien van kernenergie zal niet alleen leiden tot hoge kosten om de reductiedoelstellingen te halen, maar ook tot vertraging in de realisatie. Kortom: De studie analyseert niet alleen de oorzaken van de groeivertraging van het aantal kerncentrales, maar wijst ook op concrete maatregelen, die deze trend zouden kunnen omkeren.

Het rapport is via het bovenstaande nieuwsbericht te vinden.

Nieuws
Kernaggregaat in drie transportcontainers beschikbaar in 2025
maandag 24 januari 2022

Kernaggregaat in drie transportcontainers beschikbaar in 2025

Het kernaggregaat heet eVinci. De naam is afgeleid van Leonardo da Vinci vanwege zijn motto: “De eenvoud is de ultieme...
Lees verder
EU gaat kernenergie bevorderen met groene taxonomie
maandag 17 januari 2022

EU gaat kernenergie bevorderen met groene taxonomie

De Europese Commissie stuurde op 31 december 2021 het ontwerp van de aanvullende regeling inzake de groene taxonomie, di...
Lees verder