{settings.product}

MIT: Massachussetts Institute of Technology, Technische universiteit in VS

Zie het KernVisie nieuwsbericht met de titel: “Kernenergie essentieel voor ontkoling aldus MIT” van 10 september 2018 door op de titel te klikken.

Het Massachussetts Institute of Technology (MIT) is de wereldberoemde technische universiteit in Cambridge in de Verenigde Staten. Onder haar leiding is een studie uitgevoerd, die is getiteld: "The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World". Deze studie bevat de conclusie, dat de toepassing van kernenergie essentieel is voor de grootschalige reductie van de CO2-uitworp. Het doel van deze studie is om een leidraad te zijn voor onderzoekers en beleidsmedewerkers, die betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding om de CO2-uitworp sterk te verminderen in een wereld, waarin het energiegebruik fors toeneemt. De opstellers stellen, dat het voor de uitbreiding van het aantal kerncentrales nodig zal zijn om specifiek nieuw beleid, inclusief bijbehorende businessmodellen te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast is innovatie bij de bouw van kerncentrales nodig. Alleen zo zullen nieuwe kerncentrales op economische wijze elektriciteit produceren. Ze attenderen er op, dat de huidige CO2-uitworp van elektriciteit, die is geproduceerd met fossiele brandstof, ongeveer 500 gram per kWh bedraagt, terwijl de doelstelling voor 2050 nog slechts 50 gram per kWh is. Ze geven aan welke extra bijdrage aan de CO2-reductie kernenergie kan leveren bovenop de reeds bestaande duurzame energiebronnen. Zonder kernenergie stijgen de kosten van vergaande CO2-reductie sterk. De toename van het aantal kerncentrales is de afgelopen jaren niet alleen geremd door de hoge kosten, maar ook door de maatschappelijke bezorgdheid over de gevolgen van kernongevallen. Op grond hiervan hechten de opstellers van de studie een groot belang aan reactorontwerpen, die passief en inherent veilige kenmerken hebben. Afzien van kernenergie zal niet alleen leiden tot hoge kosten om de reductiedoelstellingen te halen, maar ook tot vertraging in de realisatie. Kortom: De studie analyseert niet alleen de oorzaken van de groeivertraging van het aantal kerncentrales, maar wijst ook op concrete maatregelen, die deze trend zouden kunnen omkeren.

Het rapport is via het bovenstaande nieuwsbericht te vinden.

Nieuws
Extra hoge effectiviteit van ultrakorte bestraling en de FLASH-protonentherapie
zondag 16 juni 2024

Extra hoge effectiviteit van ultrakorte bestraling en de FLASH-protonentherapie

Er zijn hoopgevende ontwikkelingen om de bestraling van tumoren effectiever te maken. Bij een medische bestraling is all...
Lees verder
Regering en aandeelhouders van EPZ verkennen overname van Borssele door de staat
zondag 09 juni 2024

Regering en aandeelhouders van EPZ verkennen overname van Borssele door de staat

Met zijn brief van 4 juni 2024 heeft minister Jetten van Klimaat en Energie de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn bere...
Lees verder