{settings.product}

Lucid Catalyst, Adviesbureau met vestigingen in Londen en Cambridge, Massachusetts, VS

Zie het KernVisie nieuwsbericht met de titel: “Waterstof uit kernenergie is optie voor hoognodige vergaande CO2-reductie” van 9 februari 2021 door op de titel te klikken.

Het onderzoek– en adviesbureau Lucid Catalyst, dat vestigingen heeft in Londen en Cambridge, Massachusetts, VS, schreef het rapport: “Missing Link to a Livable Climate – How Hydrogen-Enabled Synthetic Fuels Can Help Deliver the Paris Goals”. De zorg is, analyses tonen dat aan, dat de huidige plannen voor de uitbreiding van de duurzame energiebronnen onvoldoende zijn om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs ook maar bij benadering te halen. Als we op de huidige voet doorgaan, dan zal in het jaar 2050 de helft van ons energiegebruik nog bestaan uit fossiele brandstoffen. De vraag is of en in hoeverre waterstof kan bijdragen aan het oplossen van ons klimaatprobleem. Dat heeft Lucid Catalyst in zijn rapport nagegaan. Allereerst gaat het rapport in op de gevolgen van een wereldwijde temperatuurstijging. Wat betekent een temperatuurtoename van 1,5 Celsius voor de mensheid? Wat een van 2 Celsius en, als we de CO2-emissie niet omlaag krijgen, een van 4 Celsius? In dat laatste geval zal een aanzienlijk deel van de aarde onleefbaar zijn. De oplossing van het klimaatprobleem zou betaalbare waterstof kunnen zijn. Om met fossiele brandstoffen te concurreren, mag de prijs van waterstof maximaal $ 0,90 per kg zijn. De vooruitzichten voor waterstofproductie met duurzame energiebronnen zijn, dat die prijs in 2030 tussen $ 2,14 en 2,71 per kg ligt en in 2050 tussen $ 0,73 en 1,64 per kg. Als de productie in afgelegen gebieden, zoals woestijnen plaatsvindt, dan komt daar $ 1,30 per kg bij voor het transport. Met een SMR kun je waterstof vlakbij de gebruiker, de industrie, maken. De Aziatische kerncentrales kunnen waterstof produceren met een kostprijs van $ 2 per kg. Met de nieuwe generatie geavanceerde modulaire kernreactoren, inclusief de bijbehorende fabrieksmatige bouwwijze, kunnen die productiekosten omlaag naar $ 1,10 per kg en door schaalvergroting vervolgens naar $ 0,90 per kg. Daarbij is verondersteld, dat de productie nog steeds met elektrolyse gebeurt. De opstellers van het rapport verwachten, dat grote waterstoffabrieken op korte termijn realiseerbaar zijn. Om te bereiken, dat waterstof uit kernenergie de fossiele brandstoffen in 2050 hebben verdrongen, is een investering nodig van $ 17 biljoen. Dat ligt onder het bedrag van $ 25 biljoen, dat aan investeringen nodig is om de productie van fossiele brandstoffen tot het jaar 2050 te waarborgen. En het is veel lager dan het bedrag van $ 70 biljoen, dat nodig is om die waterstof in woestijnen te maken met duurzame energiebronnen.

Het rapport is via het bovenstaande nieuwsbericht te vinden.

Nieuws
Kamerbrieven:  Projectaanpak nieuwbouw, vergunningskader SMR en benchmark Borssele
maandag 15 april 2024

Kamerbrieven: Projectaanpak nieuwbouw, vergunningskader SMR en benchmark Borssele

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, die verantwoordelijk is voor de nucleaire veiligheid in ons l...
Lees verder
Google, Microsoft en staalgigant samen in emissievrije stroomtechniek incl kernenergie
maandag 08 april 2024

Google, Microsoft en staalgigant samen in emissievrije stroomtechniek incl kernenergie

Google, Microsoft en het Amerikaanse staalbedrijf Nucor Corporation zijn volgens eigen zeggen ’s werelds grootste elek...
Lees verder