{settings.product}

KPMG, Adviesbureau

Zie het KernVisie nieuwsbericht met de titel: “Regering stuurt rapport marktconsultatie nieuwe kerncentrales naar Kamer” van 1 september 2021 door op de titel te klikken.

Het adviesbureau KPMG voerde in opdracht van de regering een marktconsultatie uit onder nationale en internationale marktpartijen, zoals mogelijke aannemers, leveranciers, productiebedrijven en financiers. Het doel was om hun interesse en bereidheid te peilen betrokken te worden bij de bouw van nieuwe kerncentrales in ons land. Aan die opdracht lag de motie Dijkhoff ten grondslag. Begin juli 2021 verscheen het rapport, dat is getiteld ”Marktconsultatie Kernenergie” en dat de regering kort daarop aan de Tweede Kamer aanbood.

In het rapport staan de bevindingen, die zijn verkregen door interviews met de desbetreffende partijen. De belangrijkste bevindingen zijn: 

  1. De benaderde marktpartijen zijn onder voorwaarden bereid nieuwe kerncentrales te bouwen in ons land;
  2. Belangrijke voorwaarden zijn een stabiel overheidsbeleid en een stevig maatschappelijk draagvlak. Om de kosten te beheersen zijn bepaalde overheidsgaranties nodig. Verder hebben de meeste marktpartijen vanwege het vermijden van kostenstijgingen een voorkeur voor financiering volgens het RAB-model ˚). Overigens is daarmee voor de financiering van kerncentrales nog geen ervaring is opgedaan. Ook niet in het buitenland;
  3. Een voorwaarde is voorts om te kiezen voor een reactortype, dat zich in de praktijk heeft bewezen. Dat komt neer op de keuze voor een grote lichtwaterreactor. De bouwtijd van zo’n lichtwaterreactor ligt tussen de 11 en 15 jaar, zodat de nieuwe eenheid rond 2035 in bedrijf zou kunnen gaan. De kleine modulaire reactor (SMR) is aangemerkt als een interessante optie. Kleine modulaire reactoren zijn rond 2030 commercieel beschikbaar, hebben een bouwtijd van 10 jaar en zouden rond 2040 kunnen opstarten;
  4. Verder is er de voorwaarde, dat de overheid het kennisniveau op het gebied van de kernenergie instandhoudt en verbetert. De regering gaf reeds aan te bezien, hoe ze dat het beste kan doen. Bij het op peil houden van de deskundigheid speelt de kerncentrale Borssele een belangrijke rol. Die eenheid startte in 1973 op en heeft een bedrijfsvergunning, die loopt tot 2033. Verlenging van de levensduur van Borssele is daarom gewenst. Er zijn geen technische belemmeringen voor een levensduurverlenging, maar een onderzoek naar de kosten van de modernisering loopt nog;
  5. Een bevinding is, dat de provincie Zeeland positief staat tegenover de bouw van een nieuwe kerncentrale en dat voor de provincie Noord-Brabant een vestigingsplaats onder voorwaarden bespreekbaar is.

 

Het rapport is via het bovenstaande nieuwsbericht te vinden

Nieuws
Oostwest samenwerking op gebied van kleine modulaire snelle reactor
maandag 20 mei 2024

Oostwest samenwerking op gebied van kleine modulaire snelle reactor

ARC Clean Technology Inc, de Zuid-Koreaanse reactorleverancier Korea Hydro & Nuclear Power Co (KHNP) en het Canadese ele...
Lees verder
De Verenigde Arabische Emiraten willen nog een kerncentrale met vier eenheden
maandag 13 mei 2024

De Verenigde Arabische Emiraten willen nog een kerncentrale met vier eenheden

Het persbureau Reuters berichtte, dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) serieus van plan zijn om een tweede kerncent...
Lees verder