{settings.product}

Bestrijding van de hongersnood op aarde

Zie het KernVisie nieuwsbericht met de titel: “IAEA bindt met kerntechniek strijd aan tegen hongersnood op aarde” van 30 oktober 2023 door op de titel te klikken.

Tezamen met de VN Voedsel- en Landbouworganisatie (Food and Agriculture Organization, FAO) tuigde het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) een programma op om de strijd aan te binden tegen de hongersnood op aarde. Het programma heet Atomen voor Voedsel (Atoms4Food). Een belangrijke rol bij de uitvoering is weggelegd voor het Gezamenlijk FOA/IAEA Centrum Nucleaire Technieken voor Voedsel en Landbouw (Joint FAO/IAEA Centre of Nuclear Techniques in Food and Agriculture), dat sinds 2021 bestaat. Daarnaast zoeken de beide organisaties voor de uitvoering van het programma samenwerking met niet-traditionele partners, zoals internationale financiële instituten, bedrijven, universiteiten en onderzoekinstellingen.

Het gezamenlijke initiatief van FAO en IAEA is hard nodig, omdat de hongersnood verergert. In 2022 hadden tussen 691 en 763 miljoen mensen op de wereld honger. Dat aantal is meer dan twee keer meer dan dat in 2020.

Het Atomen voor Voedselprogramma kent een zevental speerpunten. Het betreft aspecten, als:
● het in kaart brengen van de voedselbehoefte en het ontwikkelen van een op maat gemaakt plan om uitdagingen op dat gebied, die veelal lokaal zijn, aan te pakken;
● het gebruik van stabiele isotopen voor de vaststelling van de voedingswaarde van verschillende soorten voedsel;
● het met behulp van straling veredelen van gewassen, zodat ze beter bestand zijn tegen bedreigingen, die plaatselijk optreden;
● het bestrijden van insecten, die oogsten aantasten door de toepassing van op kerntechniek gebaseerde steriele insecten;
● het vaststellen van waterstroming in irrigatiesystemen met behulp van radio-isotopen en van de vruchtbaarheid van de bodem.

Het Gezamenlijke FAO/IAEA Centrum coördineert en ondersteunt jaarlijks meer dan 25 onderzoeksprojecten op het gebied van de voedselproductie, waarbij het samenwerkt met 400 onderzoekinstellingen. De activiteiten van het Centrum zijn gericht op toegepast onderzoek– en ontwikkelingswerk, inclusief het opstellen van standaards, protocollen en richtlijnen, als ook het leveren van diensten op het gebied van opleiding, naast specialistische diensten.

 

 

Nieuws
VK nodigt ontwikkelaars van SMRs uit mee te dingen naar overheidsfinanciering
maandag 27 november 2023

VK nodigt ontwikkelaars van SMRs uit mee te dingen naar overheidsfinanciering

De Engelse regering heeft een zestal ontwikkelaars van kleine modulaire reactoren (SMRs) geselecteerd en uitgenodigd mee...
Lees verder
Drie Nederlandse nieuwtjes over de kleine modulaire reactor
maandag 20 november 2023

Drie Nederlandse nieuwtjes over de kleine modulaire reactor

Naast de bouw van twee grote kernreactoren in Borssele, lijkt ons land af te stevenen op die van een of enkele kleine mo...
Lees verder