{settings.product}

VTR

 

Type: LMFBR, Vloeibaar metaal gekoelde snelle testreactor – VS

 

Zie het KernVisie nieuwsbericht met titel: “Amerikaanse overheid helpt met testfaciliteiten ontwikkeling snelle reactor“ van 13 juni 2022 door op de titel te klikken.

Achtergrondinformatie

De Versatile Test Reactor (VTR) is een natriumgekoelde snelle testreactor. Het woord “snelle” heeft betrekking op de hoge snelheid van de neutronen, die de splijtingen teweeg brengen. Deze snelheid blijft hoog, omdat er geen remstof (moderator) is om ze af te remmen en ze in thermisch evenwicht met hun omgeving te brengen. De splijtstof blijft lang in de reactor zitten en de opbrand is daardoor hoog. De reactor kweekt uit de kweekstof uranium-238 in belangrijke mate zijn eigen splijtstof plutonium-239. Voor elke splijtstofatoom plutonium-239, dat splijt, ontstaat door het overschot aan neutronen en de lage parasitaire absorptie weer één nieuw splijtstofatoom plutonium-239. Dat kan zelfs nog iets meer zijn dan één. Daardoor verbruikt de kweekreactor gedurende zijn bedrijfsperiode geen splijtstof. De term “versatile” duidt daarop. VTR is een testreactor en bezit daarom geen turbine en generator. Hij wekt alleen warmte op en geen elektriciteit. De reactor is vooral bedoeld om de splijtstofelementen voor natriumgekoelde kweekreactoren, die de Amerikaanse industrie aan het ontwikkelen zijn, te beproeven.

VTR krijgt een vermogen van 300 MWth. Het is een pool type reactor, waarbij de reactorkern in een met vloeibaar natrium gevuld bassin is geplaatst. De metallische splijtstof bestaat uit een mengsel van uranium en plutonium met een omhulling van zirkonium.

 Stand van de ontwikkeling

VTR  komt bij het kernenergieonderzoekcentrum Idaho National Laboratory (INL). De bouw van de testreactor heeft een wettelijke basis. Bij INL zal ook het nabestralingsonderzoek plaatsvinden. De Milieu Effect Rapportage voor VTR is inmiddels door DoE afgerond.

Nieuws
Nog geen kabinetsbesluit over uitbreiding kerncentrale Borssele met twee eenheden
maandag 05 december 2022

Nog geen kabinetsbesluit over uitbreiding kerncentrale Borssele met twee eenheden

Het besluit om de kerncentrale Borssele met twee eenheden uit te breiden is door de ministerraad aangehouden tot de verg...
Lees verder
NuScale VOYGR SMR wereldwijd gewild, maar de opwekkingskosten lopen op
maandag 28 november 2022

NuScale VOYGR SMR wereldwijd gewild, maar de opwekkingskosten lopen op

De vraag is, of de kleine modulaire reactor (SMR) wel economisch aantrekkelijk is. Er zijn een fors aantal van deze klei...
Lees verder