{settings.product}

Myrrha

Type: ADS, versnellergedreven systeem – België

Zie het KernVisie nieuwsbericht met titel: “België start eerste fase prototype inherent veilige kernreactor“ van 12 september 2018 door op de datum te klikken.

Achtergrondinformatie:

Een ADS, ofwel een Accelerator Driven System, bestaat uit twee gekoppelde systemen. Er is een versneller, die protonen versnelt en er is een onderkritieke kernreactor. De hoogenergetische protonen versplinteren atoomkernen, die zwaarder zijn dan lood, in de kernreactor. Dankzij die versplintering (spallation) levert elk proton gemiddeld twintig neutronen op. In de iets onderkritieke kernreactor vindt vervolgens neutronenvermenigvuldiging met de bijbehorende energieproductie plaats. Het systeem is bij uitstek geschikt voor de inzet van thorium. De ADS is in 1995 bedacht door nobelprijswinnaar Carlo Rubbia van CERN. De ADS-technologie is – naast energieproductie –  van belang voor het ontwikkelen van een innovatieve oplossing van het radioactief afvalprobleem. Voorts ook voor het ontwikkelen en produceren van medische radio-isotopen. Door het meest langlevend radioactief afval, dat voornamelijk uit transuranen bestaat, te bestralen met hoogenergetische protonen versplinteren de desbetreffende atoomkernen. De halfwaardetijd neemt daardoor af van miljoenen jaren naar maximaal enkele honderden jaren. Een geologische eindberging is dan beter te garanderen gedurende de levensduur van het radioactieve afval. De ADS-technologie geldt als inherent veilig, omdat het uitzetten van de versneller onmiddellijk leidt tot het stoppen van de kernsplijtingsreacties. De reactor is altijd onderkritiek, zodat geen zichzelf instandhoudende kettingreactie plaatsvindt.

Stand van de ontwikkeling:

Sinds oktober 2011 is bij SCK in Mol een kleine ADS, versneller met loodgekoelde proefreactor, in bedrijf. Het systeem heet Guinevere. De Belgische regering besloot in 2018 om de eerste fase voor de bouw van een prototype inherent veilige ADS uit te voeren. Hij heet Myrrha en hij komt op het terrein van SCK in Mol. De eerste fase omvat zowel de bouw van een versneller, die een stroom protonen met een energie van 100 MeV levert, als het ontwerp van de inherent veilige kernreactor. Deze reactor is altijd onderkritiek. In een latere fase zal de energie van de protonen toenemen tot 600 MeV. De regering stelt voor de uitvoering van de eerste fase een bedrag van 558 miljoen euro beschikbaar. Myrrha heeft het karakter van een onderzoekreactor, maar het type is in de toekomst ook geschikt voor elektriciteitsproductie. Het streven is, dat Myrrha in 2038 opstart. Met het besluit om met Myrrha door te gaan, laat de Belgische regering de ambitie van België zien om op het gebied van de innovatieve kernreactoren tot de wereldtop te blijven behoren.

 

Myrrha - ADS (versnellergedreven systeem) - België
Nieuws
Financiering Pettens nieuwe onderzoekreactor zekergesteld
maandag 25 september 2023

Financiering Pettens nieuwe onderzoekreactor zekergesteld

Op Prinsjesdag 2023 maakte minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend, dat hij het nog ontbrekende de...
Lees verder
Tweede Kamer merkte kernenergie niet aan als controversieel
maandag 18 september 2023

Tweede Kamer merkte kernenergie niet aan als controversieel

De werkgeversorganisatie VNO-NCW vermeldt op haar website, dat er goed nieuws is, namelijk dat de Tweede Kamer – zoals...
Lees verder