{settings.product}

 

Titel: Kernenergie - Hoe zit dat? (1)
Auteur: Frits R. Bogstra
Recensent: Hugo van Dam
Uitgever: Beta Text
Aantal blz: 216
ISBN: 978 90 7554 1137
Prijs: € 19,95
Bestellen via: secretaris@kernvisie.com
KernVisie nr: april 2014, blz 15

Recensie:

Onlangs verscheen, voor het eerst sinds ruim dertig jaar, een Nederlandstalig boek over kernenergie onder de titel: “Kernenergie - Hoe zit dat ?” Schrijver is ir. Frits Robert Bogtstra, voormalig directeur bij TNO. Het boek behandelt alle aspecten van kernreactoren en de splijtstofcyclus, beginnend met een behandeling van de mondiale energiesituatie en de vooruitzichten daarvan. In het tweede hoofdstuk passeren de geschiedenis en de fysische principes van kernenergie de revue. Na een kort hoofdstuk over kernwapens volgt een uitgebreide behandeling van kernreactoren van de vier generaties die in de ontwikkeling worden onderscheiden. Het vierde hoofdstuk gaat over reactorveiligheid en de methoden voor kwantitatieve risco-analyse. In een centraal deel, in het boek herkenbaar door licht gekleurde bladzijden, wordt ingegaan op dertien zogenoemde kernpunten, waaronder gegevens over de modernste kerncentrales en de kerninstallaties in Nederland. Vervolgens komen de biologische effecten van straling aan bod en worden ongevallen (Harrisburg, Tsjernobyl, Fukushima) behandeld en de lessen die daaruit zijn geleerd. Daarna volgen kortere hoofdstukken over verrijking, opbergen van radioactief afval, non-proliferatie en milieuaspecten. Ten slotte wordt aandacht besteed aan kernfusie. Bijlagen over natuurkundige eenheden, gebruikte termen en personen- en zakenregisters besluiten het boek. Het boek is zeer fraai uitgevoerd met mooie illustraties, zoals we van uitgever BetaText gewend zijn, en is een prima hulpmiddel voor bijvoorbeeld presentaties over kernenergie. Het is geschikt voor een breed publiek: voor de geïnteresseerde leek, voor studerenden en ook voor hen die werkzaam zijn in een deelgebied van kernenergie en hun kennis willen verbreden.

Nieuws
Amerikaanse miljardenlening voor twintig Poolse kleine modulaire reactoren
maandag 29 mei 2023

Amerikaanse miljardenlening voor twintig Poolse kleine modulaire reactoren

OSGE (Orlen Synthos Green Energy) is de gezamenlijke dochteronderneming van energiebedrijf PKN Orlen en chemiegigant Syn...
Lees verder
Het regeringsbeleid op het gebied van de kleine modulaire reactor (SMR)
zondag 21 mei 2023

Het regeringsbeleid op het gebied van de kleine modulaire reactor (SMR)

Minister Jetten van Klimaat en Energie berichtte onlangs, dat hij de ontwikkelingen op het gebied van de kleine modulair...
Lees verder