{settings.product}

Het bestuur van de stichting KernVisie

In de Stichting KernVisie heeft een aantal mensen uit diverse technische disciplines zich georganiseerd. De oprichting is een particulier initiatief van onafhankelijke personen, handelend vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. U kunt het bestuur altijd benaderen voor vragen.

Bestuursleden

Naam: ir A. M. Versteegh
Functie: Voorzitter

Andre Versteegh, geboren in 1945, volgde de opleiding tot Werktuigbouwkundig Ingenieur bij de Technische Universiteit Delft. Hij werkte achtereenvolgens bij het Reactor Centrum Nederland (RCN), het Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN) en de Nucleaire Research & Consultancy Group (NRG). Bij deze laatste organisatie als directievoorzitter.

Andre is nog actief in een aantal bestuursfuncties, zowel nationaal als internationaal. waaronder president van NUCNET (een internationaal nucleair persbureau) en president van de European Atomic Energy Society (EAES).

Naam: ir G.H. Boersma
Functie: Secretaris

Studie technische natuurkunde RU Groningen, daarna enkele jaren wetenschappelijk medewerker afdeling Fysische Metaalkunde RU Groningen gevolgd door carrière in het voortgezet onderwijs: leraar natuurkunde/wiskunde, schoolleiding, algemeen directeur scholengroep VO. Nu gepensioneerd.

Naam: ir E.W. Schuuring
Functie: Penningmeester

Eric Schuuring (1947) heeft de opleiding tot Werktuigkundig Ingenieur aan de Technische Universiteit Delft gevolgd met als afstudeerrichting Kernenergie. De eerste drie jaren heeft hij gewerkt bij Westinghouse Nuclear Europe als Structural Analysis Engineer. Daarna enkele jaren in een soortgelijke functie bij Comprimo en Nucon. Vervolgens heeft hij technieken uit de nucleaire wereld toegepast in chemische installaties van Dow Chemical. Na bijna 25 jaar bij dit bedrijf verschillende management functies te hebben bekleed is Eric nu met pensioen.

Naam: ir J.C.L. van Cappelle
Functie: Bestuurslid

Jan van Cappelle heeft aan de Technische Universiteit van Delft gestudeerd, met als specialisatie modelvorming en simulatie binnen de vakgroep Meet- en Regeltechniek van de faculteit Elektrotechniek. Na zijn studie heeft hij ruim acht jaar bij de Koninklijke Marine aan de invoering van diverse trainingsimulatoren gewerkt. Na in het bedrijfsleven enkele jaren als producent van simulatoren te hebben gewerkt, heeft hij de overstap naar EPZ gemaakt. Omvatte het werkterrein in aanvang nog alle productie-eenheden op de locatie Borssele, sinds 1996 is dat vrijwel volledig gericht op de kernenergiecentrale. Aandachtsgebieden omvatten o.a. vergunningen, veiligheidsanalyses, Probabilistic Safety Analysis (PSA), onwerpwijzigingen en bedrijfsvoering. Als hoofd van de kerncentrale is hij o.a. verantwoordelijk voor de nucleaire veiligheid en de alarmorganisatie. Met ruime ervaring in nucleaire elektriciteitsproductie kwalificeert hij zichzelf als 'genuanceerd voorstander van het gebruik van de nucleaire techniek voor civiele toepassingen, zoals de opwekking van elektriciteit'.

Naam: ir G.C. van Uitert
Functie: Webmaster

Gert van Uitert is in 1973 afgestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft in de Reactorfysica. Na zijn studie is Gert ruim dertig jaar beleidsmedewerker geweest op het Ministerie van Economische Zaken. In deze functie heeft Gert beleid voorbereid op het gebied van het energieonderzoek en met name het kernenergieonderzoek. Thans is Gert gepensioneerd.

Naam: drs J.J. de Jong
Functie: Bestuurslid

Jacques de Jong (master internationale economie, 1971 Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft een lange staat van dienst in het nationale en internationale energiebeleid van de Nederlandse overheid. Hij startte in 1971 bij het ministerie van economische zaken en was werkzaam in het oliebeleid (o.a. betrokken bij het opzetten van het IEA) en vanaf 1981 als plv. Directeur bij de directie Elektriciteit en Kernenergie. In 1994 werd hij coördinator voor de energiedistributiesector en werkte mee aan het opzetten van de liberalisering in de energiemarkten. In 1998 werd hij benoemd als de eerste Nederlandse energieregulator.

Gedurende zijn hele carrière was hij direct betrokken en actief in verschillende internationale energiefora, zoals het IEA, de EU, OESO- NEA, waarbij verschillende (vice-) voorzittersfuncties vervulde. Ook was hij medeoprichter van de CEER, de Council of European Energy Regulators.

Vanaf 2003 bleef hij actief, als senior-fellow bij het Clingendael International Energy Programme en als faculty-member bij de Florence School of Regulation, sinds 2010 op een parttimebasis. Hij heeft meerdere publicaties en papers op zijn naam staan (zie www.clingendaelenergy.com).

Naam: J.D. Bruin
Functie: Bestuurslid
J.D. Bruin

Via enkele omzwervingen ben ik, Jessica Bruin (1973), in de nucleaire wereld terecht gekomen. Na de studie MBO Levensmiddelentechnologie heb ik eerst enkele jaren in de levensmiddelen sector gewerkt als procesoperator en kwaliteitscontrole-laborant.

Daarna heb ik 9 jaar als R&D medewerker in de petrochemie gewerkt, en onderzoek gedaan naar soorten was en kleefstoffen voor de verpakkingsindustrie.

In 2007 ben ik bij NRG gaan werken als chemisch-technisch onderzoeksmedewerker in het brandstofonderzoek voor 3de en 4de generatie kernreactoren. Ik ben beheerder van het laboratorium voor actiniden onderzoek.

Van 2008 tot 2013 ben ik bestuurslid geweest van de Dutch Young Generation. Ook was ik in die tijd de Nederlandse afgevaardigde naar de European Nuclear Society- Young Generation Network.

Naam: ing W. Hiddink
Functie: Bestuurslid
ing W. Hiddink

Over een periode van 1968 – 2001 was er de ingenieurs loopbaan onder het KIVI adagium “Scheppend denken, denkend doen” in het werkdomein van ‘Engineering & Contracting’ in de onderneming Comprimo BV. A’dam.

Een korte kenschets van hoofdlijnen levert een karakteristiek waarbij een afdeling in deze onderneming zich in de jaren 60 op het pad van de kernenergietechnologie begaf.

De ontwikkeling van ontwerpen voor de natriumsysteem technologie van de zgn. snelle reactor bekend onder de naam SNR Kalkar was voor een enthousiast, beginnend ingenieur een ‘dream come through’welke enige tijd later een voortzetting kreeg in een project-team “Uranium Ultracentifuge” resulterend de ‘first of a kind’ uniek-nederlandse verrijkingsfabriek in Almelo.

Deze carriëre-start gebeurde na een een dienstplicht/KVV-tijd van 4 jaar als officier Koninklijke Marine welke volgde op de HTS-opleiding en voorafgaande algemene vorming in het instituut HBS-B.

Een anti-chronlogisch overzicht in telegramstijl verschaft een beeld over de diverse projecten met een know-how record covering a broad range of engineering and project management functions.

Project Advisor           

Tender on Nuclear Research/Medical Isotope Reactor Pallas      BAM Energy N.V. for NRG Petten  

Combined Cycle Gas Turbine Power Plant (CCGT)                      NUON N.V. Power & Gas Utility NL

Nuclear Power Plant Engineering

Various projects for European Electric Power Companies

International engineering & contracting partners (USA, CH, Fr. Germ., UK)

 Broad fields of relationships with national Licensing Authorities. (CH/Germ/NL)