{settings.product}

SSR-W

Type: SMR MSR, gesmoltenzoutreactor – Canada en VK

Zie het KernVisie nieuwsbericht met titel: “Eigenaar van CANDU-reactor investeert in nieuw type gesmolten zout reactor “ van 17 juni 2019 door op de datum te klikken.

Achtergrondinformatie:

SSR staat voor Stable Salt Reactor, ofwel Stabiele Zout Reactor en de letter “W” voor Waste, ofwel afval. Dat geeft aan dat deze reactor geschikt is om langlevende actiniden te transmuteren en te splijten, waardoor ze overgaan in relatief kortlevende splijtingsproducten.

Moltex Energy Ltd, die vestigingen heeft in Engeland en Canada, is de firma, die de reactor ontwikkelt. Moltex Energy claimt dat de reactor inherent veilig is, dankzij zijn negatieve temperatuurcoëfficiënt. In plaats van de uranium/plutoniumcyclus is het ontwerp ook geschikt voor de thorium/uraniumcyclus. In dat laatste geval zou dit type reactor in de toekomst voor een groot deel in onze toekomstige energievraag kunnen voorzien.

Het vermogen van de gesmoltenzoutreactor is 375 MWth, ofwel 150 MWe. Het is een snellekweekreactor, waarbij de splijtstof, in de vorm van plutonium is opgelost in gesmolten keukenzout (NaCl). Het mengsel zit in canisters, langwerpige stalen vaatjes. Elke canister is een splijtstofelement en is in een vierkant rooster geplaatst. Tussen de splijtstofelementen stroomt het koelmiddel, eveneens een gesmolten zout. Het bestaat uit een mengsel van natriumfluoride (NaF) en zirkoniumfluoride (ZrF2), als ook uit een paar procent hafnium. Hafnium is een neutronenabsorberend materiaal en beschermt daardoor de wand van het reactorvat. Er zijn twee stoomgeneratoren , die naast het reactorvat zijn opgesteld.

Stand van de ontwikkeling:

New Brunswick Power investeert in de ontwikkeling van deze gesmoltenzoutreactor. Het elektriciteitsbedrijf is eigenaar van de technologie en is van plan om een prototype van de Stabiele Zout Reactor te bouwen naast zijn bestaande kerncentrale in Point Lepreau, die een reactor van het type CANDU heeft. De vestigingsplaats ligt aan de oostkust van Canada. Het modulaire karakter van het ontwerp maakt een snelle ontwikkeling en na gebleken succes een grootschalige uitbreiding mogelijk. De reactor zou een doorbraak betekenen op het gebied van de gesmolten zout technologie.

Moltex Energy ontving ontwikkelingssubsidies van de Engelse overheid in het kader van haar Advanced Modular Reactor Programme, van het Amerikaanse energieministerie, Department of Energy, als ook van New Brunswick Power. Het prototype moet in 2028 opstarten. De reactor doorloopt de fase van de beoordeling van het ontwerp door de Canadese nucleaire veiligheidscommissie.

Nieuws
VK nodigt ontwikkelaars van SMRs uit mee te dingen naar overheidsfinanciering
maandag 27 november 2023

VK nodigt ontwikkelaars van SMRs uit mee te dingen naar overheidsfinanciering

De Engelse regering heeft een zestal ontwikkelaars van kleine modulaire reactoren (SMRs) geselecteerd en uitgenodigd mee...
Lees verder
Drie Nederlandse nieuwtjes over de kleine modulaire reactor
maandag 20 november 2023

Drie Nederlandse nieuwtjes over de kleine modulaire reactor

Naast de bouw van twee grote kernreactoren in Borssele, lijkt ons land af te stevenen op die van een of enkele kleine mo...
Lees verder