{settings.product}

Kerntechniek in de toekomst

Het is moeilijk om in de toekomst te kijken en te zien welke innovaties zich de komende jaren zullen aandienen. Door bepaalde trends door te trekken is er echter wel iets over te zeggen. Enkele trends zijn opmerkelijk.

De eerste is die van de afbeeldingstechniek, waardoor de medicus over scherper beelden van het inwendige zal beschikken. Daardoor een betere diagnose kan stellen en preciezer kan ingrijpen. Bijvoorbeeld door een radioactieve bron in of naast een tumor te plaatsen. De innovatie ligt in de combinatie van bestaande afbeeldingstechniek, die is gebaseerd op nucleaire en niet-nucleaire technologie. Er zijn op dit gebied belangrijke verbeteringen mogelijk, die eerder om meer dan om minder medische radio-isotopen vragen.

De tweede trend is het waarnemen van processen met uit een kernreactor afkomstige deeltjes, waaronder neutronen, als ook van het precieze procesverloop. Dat is inclusief chemische processen. Door processen zichtbaar te maken is een betere procesbeheersing mogelijk. Het zal resulteren in hoogwaardiger producten, zoals krachtiger batterijen voor elektrische auto’s. Een volgende trend ligt op het gebied van de radiofarmaca. De ontwikkeling van meer eiwitten, die voor een  bepaald type kanker specifiek zijn en waaraan een medisch radio-isotoop is gekoppeld. Hiermee zijn in de toekomst meer mensen met kanker te genezen. Te meer, omdat het radiofarmaca ook de uitzaaiingen aanpakt. De eerste successen met deze techniek zijn al geboekt.

De laatste trend ligt op het gebied van de innovatieve kerntechniek. Met name de ontwikkeling van eenvoudige kernreactoren, die tegelijkertijd in hoge mate inherent veilig zijn. Dat betekent dat zowel een reactiviteitsongeval, zoals in Tsjernobyl, als ook een kernsmeltongeval, zoals in Harrisburg en in Fukushima op natuurkundige gronden onmogelijk kan plaatsvinden. Er tekenen zich verschillende ontwikkelingen af op dit gebied. Het is helaas nog te vroeg om aan te geven hoe de nieuwe kerncentrales er in de toekomst uit zullen zien.

Nieuws
Amerikaans herstelplan bevordert kernenergie en beter stroomnet
dinsdag 13 april 2021

Amerikaans herstelplan bevordert kernenergie en beter stroomnet

Het economisch herstelplan van president Biden is gericht op het creëren van hoogwaardige banen, het verbeteren van de ...
Lees verder
Kernadvies voor Noord-Brabant en Kernmanifest Energietransitie
dinsdag 06 april 2021

Kernadvies voor Noord-Brabant en Kernmanifest Energietransitie

De onlangs opgerichte “Stichting Energietransitie en Kernenergie”, die de rechtsopvolger is van de “Initiatiefgroe...
Lees verder