{settings.product}

Voorbeelden

De nuttige toepassingen, die de afgelopen zestig jaar met kerntechniek zijn ontwikkeld, zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Deze toepassingen liggen op tal van gebieden. Het is onmogelijk om een goed overzicht van alle toepassingen te geven. Daarom is hier volstaan met een klein aantal voorbeelden, die een beeld geven van het maatschappelijke belang. Een belangrijk toepassingsgebied is de gezondheidszorg. Gemiddeld elke derde ziekenhuispatiënt krijgt te maken met een onderzoek of een behandeling met radioactieve stoffen. Voor tal van therapieën en diagnoses zijn medische radio-isotopen ontwikkeld. Het is daardoor mogelijk het disfunctioneren van organen  te onderzoeken.

Bepaalde kankersoorten zijn te genezen, zelfs als ze al zijn uitgezaaid, door eiwitten, die deze kankers opnemen, te voorzien van een radio-isotoop. De lokale dosis is zo groot dat de kanker afsterft. Een ander gebied is onze voedselvoorziening. De toepassingen variëren. Bijvoorbeeld de bestraling en daardoor het onvruchtbaar maken van mannelijke schadelijke insecten, die daarna hun vrijheid herkrijgen. Ook de tseetseevlieg, die in de tropen slaapziekte veroorzaakt, is met deze techniek aangepakt.

Een andere toepassing is het veredelen van plantensoorten met radio-isotopen. Voorts de toepassing van sterke radioactieve bronnen. Bijvoorbeeld voor de doorstraling van voedsel om bederf tegen te gaan. Of om medische instrumenten beter te steriliseren. Weer een ander de toepassing van radioactieve stoffen is die door oliemaatschappijen voor de bepaling van de eigenschappen van olie- en gasvoorkomens. Op deze manier is het mogelijk uit het reservoir meer fossiele brandstof te halen tegen lagere kosten. Innovatieve toepassingen lagen er ook op het gebied van de materiaaltechnologie.

Door met neutronen te kijken is de inwendige structuur van kristallen en moleculen waar te nemen. Dat heeft geleid tot betere materialen. Door bestraling met neutronen kunnen materialen bepaalde gewenste eigenschappen krijgen. Het hart van de computer, mobiele telefoon of iPad is een silicium chip. De gewenste halfgeleidende eigenschappen kreeg de chip door haar in een kernreactor met neutronen te bestralen.

De innovatie is de motor van onze economie en zal dat in de toekomst ook blijven. Met zijn hoogwaardige nucleaire kennis en zijn goede nucleaire infrastructuur, waaronder de Hoge Flux Reactor in Petten en de Hoger Onderwijs Reactor in Delft, heeft Nederland op nucleaire innovatiegebied altijd in de voorhoede meegedraaid. Dat blijkt onder meer uit het feit, dat per hoofd van de bevolking Nederland meer dan alle andere landen uitgeeft aan de nucleair medische gezondheidszorg. Vanwege de breedte heeft de kerntechniek in het verleden meer dan menig andere techniek bijgedragen aan de innovaties, waar we nu maatschappelijk een groot profijt van trekken.

Nieuws
Amerikaans herstelplan bevordert kernenergie en beter stroomnet
dinsdag 13 april 2021

Amerikaans herstelplan bevordert kernenergie en beter stroomnet

Het economisch herstelplan van president Biden is gericht op het creëren van hoogwaardige banen, het verbeteren van de ...
Lees verder
Kernadvies voor Noord-Brabant en Kernmanifest Energietransitie
dinsdag 06 april 2021

Kernadvies voor Noord-Brabant en Kernmanifest Energietransitie

De onlangs opgerichte “Stichting Energietransitie en Kernenergie”, die de rechtsopvolger is van de “Initiatiefgroe...
Lees verder