{settings.product}

Over de motivatie

De Stichting KernVisie is bezorgd over de beschikbaarheid en leveringszekerheid van primaire energiedragers en ook van medische radio-isotopen. De Stichting is van mening dat deze zaken van essentieel belang zijn voor het in stand houden van voldoende maatschappelijke stabiliteit, regionaal en globaal, op middellange en lange termijn. In Nederland is nog steeds veel kennis en kunde op nucleair gebied aanwezig om, in internationale samenwerking, de optie van kernenergie verder te ontwikkelen. Dat is beslist nodig om de energie- en milieuproblemen, die zich beginnen af te tekenen, tijdig op te lossen.

Nieuws
Roadmap: Kernenergie voor onze toekomst
donderdag 23 februari 2017

Roadmap: Kernenergie voor onze toekomst

Onlangs verscheen de tweede herziene versie van de Roadmap: Kernenergie voor onze toekomst. De Vereniging Nucleair Neder...
Lees verder