{settings.product}

Bestuur

In de Stichting KernVisie heeft een aantal mensen uit diverse technische disciplines zich georganiseerd. De oprichting is een particulier initiatief van onafhankelijke personen, handelend vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. U kunt het bestuur altijd benaderen voor vragen.

Bestuursleden

Naam: Ir. A. M. Versteegh
Functie: Voorzitter

Andre Versteegh, geboren in 1945, volgde de opleiding tot Werktuigbouwkundig Ingenieur bij de Technische Universiteit Delft. Hij werkte achtereenvolgens bij het Reactor Centrum Nederland (RCN), het Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN) en de Nucleaire Research & Consultancy Group (NRG). Bij deze laatste organisatie als directievoorzitter.

Andre is nog actief in een aantal bestuursfuncties, zowel nationaal als internationaal. waaronder president van NUCNET (een internationaal nucleair persbureau) en president van de European Atomic Energy Society (EAES).

Naam: Ir. G.H. Boersma
Functie: Secretaris

Studie technische natuurkunde RU Groningen, daarna enkele jaren wetenschappelijk medewerker afdeling Fysische Metaalkunde RU Groningen gevolgd door carrière in het voortgezet onderwijs: leraar natuurkunde/wiskunde, schoolleiding, algemeen directeur scholengroep VO. Nu gepensioneerd.

Naam: ir. E.W. Schuuring
Functie: Penningmeester

Eric Schuuring (1947) heeft de opleiding tot Werktuigkundig Ingenieur aan de Technische Universiteit Delft gevolgd met als afstudeerrichting Kernenergie. De eerste drie jaren heeft hij gewerkt bij Westinghouse Nuclear Europe als Structural Analysis Engineer. Daarna enkele jaren in een soortgelijke functie bij Comprimo en Nucon. Vervolgens heeft hij technieken uit de nucleaire wereld toegepast in chemische installaties van Dow Chemical. Na bijna 25 jaar bij dit bedrijf verschillende management functies te hebben bekleed is Eric nu met pensioen.

Naam: Ir. J.C.L. van Cappelle
Functie: Bestuurslid

Jan van Cappelle heeft aan de Technische Universiteit van Delft gestudeerd, met als specialisatie modelvorming en simulatie binnen de vakgroep Meet- en Regeltechniek van de faculteit Elektrotechniek. Na zijn studie heeft hij ruim acht jaar bij de Koninklijke Marine aan de invoering van diverse trainingsimulatoren gewerkt. Na in het bedrijfsleven enkele jaren als producent van simulatoren te hebben gewerkt, heeft hij de overstap naar EPZ gemaakt. Omvatte het werkterrein in aanvang nog alle productie-eenheden op de locatie Borssele, sinds 1996 is dat vrijwel volledig gericht op de kernenergiecentrale. Aandachtsgebieden omvatten o.a. vergunningen, veiligheidsanalyses, Probabilistic Safety Analysis (PSA), onwerpwijzigingen en bedrijfsvoering. Als hoofd van de kerncentrale is hij o.a. verantwoordelijk voor de nucleaire veiligheid en de alarmorganisatie. Met ruime ervaring in nucleaire elektriciteitsproductie kwalificeert hij zichzelf als 'genuanceerd voorstander van het gebruik van de nucleaire techniek voor civiele toepassingen, zoals de opwekking van elektriciteit'.

Naam: Prof. Ir. R.W.J. Kouffeld
Functie: Bestuurslid

Rob Kouffeld, geboren in 1939, volgde de opleiding voor Werktuigbouwkundig Ingenieur aan de Technische Universiteit Delft. Na een zestal jaren bij het onderzoekinstituut TNO werkte hij 19 jaar in het bedrijfsleven op het gebied van gebouwgebonden installaties. Laatstelijk als directeur van een installatiebedrijf. Hij besloot zijn werkzame leven als hoogleraar Energievoorziening, ook weer aan de TU Delft. Rob Kouffeld was de eerste voorzitter van de Stichting Kernvisie van 2000 tot 2011.

Naam: ir. G.C. van Uitert
Functie: Bestuurslid

Gert van Uitert is afgestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft in de Reactorfysica. Na zijn studie is Gert ruim dertig jaar beleidsmedewerker geweest op het Ministerie van Economische Zaken. In deze functie heeft Gert beleid voorbereid op het gebied van het energieonderzoek en met name het kernenergieonderzoek. Thans is Gert gepensioneerd.

Naam: Jacques de Jong
Functie: