Symposiumaankondiging:

Long-term operations of nuclear reactors

Klik hier voor meer informatie

Nieuwsarchief:  Klik hier

Lees meer

In Nederland is nog steeds veel kennis en kunde op nucleair gebied aanwezig om, in internationale samenwerking, de optie van kernenergie verder te ontwikkelen. De Stichting wil zich inzetten voor het verstrekken van gedegen, objectieve informatie en voorlichting om maatschappelijk draagvlak te creëren en om een open houding ten aanzien van de kerntechnologie te bevorderen.

Contact

Voor meer informatie over de Stichting KernVisie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Ook voor vragen over de website, onze nieuwsbrief of over kernenergie kunt u via dit formulier contact met ons opnemen.

Over de stichting

De Stichting Kernvisie is bezorgd ten aanzien van beschikbaarheid en leveringszekerheid van primaire energiedragers. De Stichting is van mening dat deze zaken van essentieel belang zijn voor het in stand houden van voldoende maatschappelijke stabiliteit, regionaal en mondiaal, op middellange en lange termijn.

In 2050 een wereld waarin alle energie uit wind, zon, getijden, biomassa etc. wordt gewonnen?

Hoe doen we dat dan in Nederland?