De Stichting KernVisie streeft naar het vergroten van het draagvlak voor kerntechnologie en al haar toepassingen.

Stichting KernVisie

KernvisieMagazine jaargang 11 nr 5 okt 2016

PAG. 8

Geslaagd onderhoud BR2 garandeert productie medische isotopen

Download het magazine

In Nederland is nog steeds veel kennis en kunde op nucleair gebied aanwezig om, in internationale samenwerking, de optie van kernenergie verder te ontwikkelen. De Stichting wil zich inzetten voor het verstrekken van gedegen, objectieve informatie en voorlichting om maatschappelijk draagvlak te creëren en om een open houding ten aanzien van de kerntechnologie te bevorderen.

Nieuws
maandag 20 juni 2016

Symposiumaankondiging: Long-term operations

Ontwikkelingen in regelgeving en stand der techniek, nieuwe inzichten naar aanleiding van incidenten en meer hebben gevo...
Lees verder
Uitbreiding kernenergie in China juni
vrijdag 10 juni 2016

Uitbreiding kernenergie in China juni

In de tweede eenheid van de Changjiang kerncentrale op het Chinese eiland Hainan is voor de eerste keer een stabiele ket...
Lees verder